Ilmakuva kartoitus dronella

Ilmakuvaus jossa muodostetaan orto karttapohja useita kuvia yhdistämällä.

  • peltoalueiden ja metsien ilmakuvaus karttapohjaksi
  • kiinteistön alueiden kuvaus karttapohjaksi
  • matkailukohteen alueen kuvaaminen karttapohjaksi

Alla TareIT dronella kuvaama ja muokkaama orto kartta Kustavintie - Pyhäntie risteyksestä

  • alla olevassa orto kartassa on ilmakuvattuna 12 hehtaarin alue.
  • yksi piste kuvassa vastaa 1,8 cm luonnossa.
  • orto kartta on muodostettu, useista suroaan ylhäältäpäin dronella otetuista ilmakuvista.
  • itse kuvaus dronella kesti noin 10 minuuttia, mutta kuvien yhdistelyyn ja muokkaukseen kotisivuille sopivaksi meni useampi tunti.